KLINIKA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNA

dr Daniel Kozyra      Bioortopedia      Rehabilitacja      Klinika      USG      Dla pacjenta      Kontakt

Dokumentacja medyczna

Szanowni Państwo dokumentację medyczną udostępniamy w formie kserokopii lub kopii. Nie wydaje się oryginałów dokumentacji.
Dokumentację medyczną wydaje się pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. (na podstawie art. 26 pkt.1 Ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Rodzice zastępczy i adopcyjni muszą przedstawić ksero postanowienia sądowego.
Czas oczekiwania na sporządzenie kopii dokumentacji medycznej wynosi 14 dni. 

Wypełnione formularze złożyć można:

  • Osobiście
  • Pocztą na adres placówki:
    TRIGON ORTHOPEDIA,
    ul. Dereniowa 2c/226,
    02-776 Warszawa
  • Mailem na adres: klinika@softmedlaser.pl

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż pacjent, do wniosku o wydanie dokumentacji musi być dołączone upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej. Formularz upoważnienia jest dostępny w tym samym miejscu co wniosek o udostępnienie dokumentacji.

1. Po wykonaniu kopii dokumentacji placówka informuje wnioskodawcę o możliwości odbioru.
2. Kserokopie odbiera się w siedzibie w dni robocze w godzinach od 13:00 do 20:00

ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o wydanie dokumentacji
Upoważnienie