KLINIKA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNA

dr Daniel Kozyra      Bioortopedia      Rehabilitacja      Klinika      USG      Dla pacjenta      Kontakt

LECZENIE OPERACYJNE

Leczenie operacyjne - dzieci

biodro
- wrodzone zwichnięcie i podwichnięcie w stawach biodrowych /pełna rekonstrukcja; otwarta repozycja, osteotomia korekcyjna kości udowej, osteotomia miednicy/
- niestabilności porażenne,
- deformacje resztkowe po dysplazji u dzieci starszych,
- deformacje pozapalne, po jałowej martwicy końca bliższego kości udowej,
- po epifizjolizie kości udowej,
- biodro szpotawe, koślawe,
- niestabilność biodra u dzieci z przepukliną oponowo – rdzeniową,
- niestabilność biodra u dzieci z Mózgowym porażeniem dziecięcym.

kolano
- deformacje szpotawe /choroba Blounta, pourazowe, pozapalne/,
- deformacje koślawe /pozapalne, pourazowe, idiopatyczne/,
- deformacje wrodzone,
- deformacje po jałowej martwicy,
- deformacje rotacyjne,
- nawykowe zwichnięcie w stawie rzepkowo – udowym /niezborność rzepkowo – udowa wrodzona, pourazowa, pozapalna/,
- niestabilności,
- oddzielająca jałowa martwica kostno – chrzęstna,
- usunięcie skostnień z więzadła właściwego rzepki.

stopy
- wady wrodzone /końsko – szpotawa, płasko – koślawa, wydrążona, rozpłaszczona, paluch koślawy, przywiedzenie przodostopia, stopa serpentynowa, stopa piętowa, wrodzony zrost kości stępu, dodatkowa kość łódkowata, syndaktylia, polidaktylia, akrodaktylia/,
- deformacje pourazowe,
- deformacje pozapalne,
- deformacje neurogenne /mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo – rdzeniowa, polineuropatie/.

szyja
- mięśniopochodny kręcz szyi

nowotwory układu kostno - mięśniowego
- torbiele kości,
- wyrośl chrzęstno – kostna,
- dysplazja włóknista,
- kostniak kostnawy.

Kończyna górna

Kompleks barkowy;
- niestabilności w stawie ramienno – łopatkowym /pourazowe, w wadach rozwojowych, pozapalne/,
- późne następstwa uszkodzenia splotu ramiennego,
- wysokie ustawienie łopatki,
- wyrośle chrzęstno – kostne w obrębi przynasady bliższej k. ramiennej,
- dysfunkcje pourazowe /stożek rotatorów, niestabilność przednia, tylna, wielopłaszczyznowa/,

Kompleks łokciowy;
- przykurcz w stawie łokciowym /pourazowy, pozapalny, porażenny/,
- przewlekłe zapalenie nadkłykcia bocznego k. ramiennej,
- neuropatia nerwu łokciowego,

Ręka
- cieśń nadgarstka,
- palec strzelający,
- przykurcze palców porażenne,
- uwolnienie ścięgien w obrębie ręki / tenoliza /,
- palec młotkowaty,
- uszkodzenia więzadeł,
- zespół pronatorów.

Leczenie operacyjne - dorośli

Stopa
- deformacje /pourazowe, wrodzone, porażenne/
- paluch koślawy, szpotawy
- palce szponiaste, młotkowate,
- stopa rozpłaszczona,
- stopa płaska statyczna,
- palce dodatkowe,
- przykurcze w obrębie stępu, śródstopia i palców,
- rekonstrukcje ścięgna Achillesa /pourazowe, pozapalne, neurogenne/

Kolano
- artroskopowe rekonstrukcje więzadeł /ACL, PCL, MCL, LCL/,
- artroskopowa rekonstrukcja łąkotek,
- artroskopowe oczyszczanie stawu z ciał wolnych, produktów rozpadu chrząstki,
- przeszczepy chrząstki stawowej
- osteotomie korekcyjne /nasada dalsza k. udowej, bliższa k. piszczelowej/,
- niezborność w stawie rzepkowo – udowym,
- torbiele w dole podkolanowym,
- wyrośle chrzęstno – kostne w obrębie przynasad,
- torbiele kostne,
- skostnienia w więzadle właściwym rzepki,
- deformacje guzowatości kości piszczelowej,
- przykurcze /torebkowe, mięśniowe/

Biodro
- artroskopowe usuwanie ciał wolnych, produktów rozpadu chrząstki,
- przykurcze /pourazowe, wrodzone, zwyrodnieniowe, poiniekcyjne/,
- deformacje kostne /koślawe, szpotawe, rotacyjne, mieszane/,
- torbiele kostne w okolicy przynasady bliższej k. udowej,

Kończyna górna:

Kompleks barkowy;
- artroskopowa rekonstrukcja uszkodzeń torebki, kompleksu stożka rotatorów,
- artroskopowa rekonstrukcja więzadeł kruczo-obojczykowych przy zwichnięciu stawu barkowo - obojczykowego,
- niestabilności w stawie ramienno – łopatkowym /pourazowe, w wadach rozwojowych, pozapalne/,
- późne następstwa uszkodzenia splotu ramiennego,
- wyrośle chrzęstno – kostne w obrębi przynasady bliższej k. ramiennej,
- dysfunkcje pourazowe /stożek rotatorów, niestabilność przednia, tylna, wielopłaszczyznowa/,

Kompleks łokciowy;
- przykurcz w stawie łokciowym /pourazowy, pozapalny, porażenny/,
- przewlekłe zapalenie nadkłykcia bocznego, przyśrodkowego k. ramiennej,
- neuropatia nerwu łokciowego,
- dysfunkcja więzadła pobocznego przyśrodkowego,
- zapalenie kaletki stawowej wyrostka łokciowego,

Ręka
- cieśń nadgarstka,
- palec strzelający,
- przykurcze palców porażenne,
- uwolnienie ścięgien w obrębie ręki /tenoliza/,
- palec młotkowaty,
- uszkodzenia więzadeł,
- zespół pronatorów.