KLINIKA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNA

dr Daniel Kozyra      Bioortopedia      Rehabilitacja      Klinika      USG      Dla pacjenta      Kontakt

DR DANIEL KOZYRA - Konferencje

VII Bielskie Sympozjum Naukowe nt.,, Anatomia i bilogia w rekonstrukcjach ACL”

"Kończyna górna – diagnostyka, leczenie operacyjne i rehabilitacja"

Zimmer Primary Knee Symposium

IV Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy

Konferencja poświęcona zastosowaniu Autogennych Czynników Wzrostu i komórek Macierzystych w Ortopedii i Medycynie Sportowej

IX Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. „Skoliozy – współczesne zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia”

Konferencja nt. ,,Leczenie i rehabilitacja w ortopedii i neurologii dziecięcej – interdyscyplinarne studium przypadków” w Warszawie

XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTR

Konferencja nt. "Aktualizacja standardów leczenia osteoporozy pierwotnej i wtórnej" World Orthokine Experts Conference Split, Croatia