KLINIKA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNA

dr Daniel Kozyra      Bioortopedia      Rehabilitacja      Klinika      USG      Dla pacjenta      Kontakt

DR DANIEL KOZYRA

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pracował następnie w Wojskowym Szpitalu w Krakowie. Od 1987 roku równolegle podjął pracę w centrum Rehabilitacji STOCER im. Mariana Weissa w Konstancinie.W latach 1992-2010 prowadził równolegle prywatną, specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji dziecięcej, oraz dorosłych w Górze Kalwarii oraz na „Oddziale Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej” – w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie.

W 1989 pod opieką dr Andrzeja Giełżyńskiego uzyskał I stopień z Ortopedii i Traumatologii w CSK WAM w Warszawie u Profesora D. Tylmana.W 1994 Pod opieką dr Mieczysława Kowalskiego uzyskał tytuł Specjalisty z Ortopedii i Traumatologii w CSK WAM w Warszawie u Profesora D. Tylmana.W 1998 pod kierunkiem Prof. Jerzego Kiwerskiego uzyskał II stopień Specjalisty w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej w CSK WAM w Warszawie.

Od 2010 roku prowadzi swoją Klinikę w Warszawie. Od ponad 25 lat zajmuje się leczeniem operacyjnym oraz ortopedią diagnostyczno-leczniczą w prowadzeniu pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu.

Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego-Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego i Wojskowej Izby Lekarskiej.